Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het bewegen van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Bij jonge en opgroeiende kinderen wordt dit ingezet om de manier van bewegen te verbeteren en om eventuele afwijkingen vroegtijdig te behandelen. Progress Kids & Fysio uit Voorburg kan uw kind hierbij helpen.

Hier volgen enkele kenmerken en voorbeelden van problemen en/of aandoeningen die een reden zijn om
naar de kinderfysiotherapeut te gaan:

Kinderfysiotherapie bij baby’s of peuters

Kinderfysiotherapie bij schoolgaande kinderen